Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

tragedy......is one of my favourite crust bands.bought this tee at their diy free gig a couple of years ago.please do not be misleaded by the blazer or previous outfits.i am a hardcore kinda girl...and for those with sensitive ears,avoid pressing the play button on the video above...cheers!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου